Dla pacjenta

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania pacjentów:

Klikając na pytanie, rozwiną Państwo odpowiedź


Klasyczne analogowe zdjęcie RTG wykonywane jest na kliszy fotograficznej na zasadzie zbliżonej do klasycznej fotografii. Klisza o wysokiej czułości zostaje naświetlona promieniami RTG, a następnie poddana chemicznej obróbce, by wywołać z niej obraz o danym zdefiniowanym formacie i wymiarze.

Nowoczesna radiografia cyfrowa RVG stanowi alternatywę dla analogowych zdjęć rentgenowskich RTG. W przypadku zdjęć RVG obraz zapisywany jest w formie cyfrowej. Zaraz po jego wykonaniu można go przeglądać na ekranie monitora. Istnieje możliwość bezpośredniej szczegółowej analizy obrazu za pomocą narzędzi oprogramowania do cyfrowej analizy zdjęć RVG: powiększania, pomniejszania, dokonywania precyzyjnych pomiarów itp. Znacznie ułatwia to interpretację obrazu przez specjalistę i tym samym postawienie trafnej diagnozy. Bezpośrednio po wykonaniu zdjęcia RVG, pacjent otrzymuje je w formie cyfrowej lub w postaci wydruku na kliszy podobnego do zdjęcia analogowego wykonanego na kliszy.

Ze względu na znacznie wyższą czułość cyfrowego sensora RVG w porównaniu do czułości kliszy fotograficznej, dawka napromieniowania pacjenta promieniami RTG w przypadku radiologii cyfrowej jest wielokrotnie niższa niż w przypadku zdjęć wykonanych techniką analogową.

Najważniejszym przeciwwskazaniem do wykonania badania RVG jest ciąża, szczególnie w trakcie pierwszego trymestru.

Jeżeli jest Pani w ciąży, prosimy koniecznie zgłosić nam ten fakt przed badaniem.

Wykonywanie zdjęć RVG, jak również innych badań radiologicznych, powinno się ograniczać do koniecznych przypadków ze względu na promieniowanie RTG, którym naświetlany jest pacjent podczas badania.

Dla Państwa bezpieczeństwa, nowoczesny sprzęt do radiologii cyfrowej zainstalowany w naszej pracowni Panoramed umożliwia wykonanie wysokiej jakości zdjęć RVG przy wykorzystaniu minimalnych dawek promieniowania RTG. Duże pole obrazowania i systemy stabilizacji obrazu ograniczają konieczność powtórnego wykonania zdjęcia.

Każdy pacjent zgłaszający się na pierwszą wizytę do lekarza dentysty powinien mieć wykonane zdjęcie pantomograficzne. Jest ono podstawą diagnostyki, stanowi cenną dokumentację ogólnego stanu uzębienia i kości jamy ustnej przed leczeniem. Jest niezbędne zarówno dla lekarza prowadzącego leczenie, jak i dla samego pacjenta.

Zdjęcie pantomograficzne i tomograficzne stosowane do celów diagnostycznych uznaje się za ważne przez jeden rok od momentu ich wykonania.

Zdjęcia RVG mogą być niebezpieczne dla dziecka, szczególnie w pierwszym trymestrze. Dlatego też można wykonać je tylko w sytuacji, gdy korzyść zdrowotna wynikająca z wykonania badania jest większa niż ryzyko wynikające z napromienienia płodu. W naszej pracowni, w przypadku konieczności wykonania badania u kobiety w ciąży, stosowane są odpowiednie zabezpieczające osłony chroniące płód przed napromienieniem.

Diagnostyka radiologiczna nie stanowi zagrożenia dla dzieci, pod warunkiem że nie jest często wykonywana. Urządzenie Hyperion zainstalowane w naszej pracowni posiada specjalną funkcję obrazowania pantomograficznego i tomograficznego u dzieci, która znaczenie redukuje dawkę promieniowania, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości zdjęcia.

Przy każdym wyżej wymienionym badaniu pacjent zostaje poddany promieniowaniu jonizującemu RTG. Nie została zdefiniowana maksymalna bezpieczna dawka promieniowania jonizującego, dlatego zawsze dąży się do jej zminimalizowania. Nowoczesny sprzęt stosowany w naszej Pracowni pozwala ograniczyć poziom oraz ilość naświetleń do niezbędnego minimum diagnostycznego. Zainstalowane w pracowni urządzenia umożliwiają dostosowanie zdjęcia rozmiarem, funkcją oraz rozdzielczością odpowiednio do potrzeb diagnostycznych, ograniczając dawkę napromieniowania pacjenta promieniowaniem RTG do minimum.

Zdjęcie pantomograficzne (tzw. panoramiczne) stanowi ogólny obraz zębów, żuchwy, obu szczęk oraz części zatok pacjenta. Należy je wykonać na początku leczenia stomatologicznego lub gdy pacjent miał dłuższą przerwę między wizytami u lekarza stomatologa. Jest ono podstawą diagnostyki, stanowi cenną dokumentację ogólnego stanu uzębienia i kości jamy ustnej przed leczeniem. Jest niezbędne zarówno dla lekarza prowadzącego leczenie, jak i dla samego pacjenta.

Zdjęcie panoramiczne jest też podstawą do właściwej diagnostyki w przypadku leczenia ortodontycznego. Zdjęcie cefalometryczne jest specjalistycznym zdjęciem bocznym wykorzystywanym przy diagnozowaniu oraz ustalaniu planu leczenia ortodontycznego, głównie w przypadku występowania wad zgryzowych u Pacjenta.

Zdjęcie punktowe jest niezwykle ważne, a często niezbędne do podjęcia decyzji dotyczącej leczenia stomatologicznego, szczególnie endodontycznego. Pozwala ustalić przyczynę dolegliwości zęba pacjenta, uwidocznia ewentualne zmiany zapalne wokół wierzchołka korzenia zęba.

W leczeniu endodontycznym zdjęcia punktowe wykonuje się kilkukrotnie na każdym jego etapie, w celu potwierdzenia prawidłowości leczenia. Zdjęcia te są często wykonywane pod różnymi kątami, co pozwala lekarzowi zobaczyć wszystkie kanały korzeniowe oraz potwierdzić ich prawidłowe wypełnienie.

Zdjęcia punktowe RVG leczonego zęba wykonuje się bez względu na wykonanie uprzednio zdjęcia pantomograficznego, które jest zdjęciem ogólnym, poglądowym. Ostateczną diagnozę lekarz jest w stanie wystawić zazwyczaj dopiero po analizie szczegółowych zdjęć punktowych RVG zęba - jego korzenia, szyjki i korony.

Przed podjęciem leczenia implantologicznego, by odpowiednio zaplanować jego przebieg, niezbędne jest wykonanie zdjęcia tomograficznego 3D. Nowoczesny sprzęt stosowany w naszej Pracowni - Tomograf Hyperion X9 - dzięki swojej technologii dostarcza ogromną ilość informacji diagnostycznych. Pozwala precyzyjnie zobrazować wewnętrzną anatomię, rozważyć potencjalne ryzyko oraz precyzyjnie przeanalizować przebieg struktur, takich jak nerwy, naczynia krwionośne, korzenia zębów, położenie zatok obocznych nosa, których umiejscowienie jest inne u każdego pacjenta.

Tomografia zapewnia możliwość dokładnego zmierzenia wyrostka zębowego, jak również dobranie odpowiedniego implantu zębowego z biblioteki wszczepów oraz jego wirtualne wszczepienie, by możliwie najtrafniej przygotować plan leczenia.

Negatywny wpływ na jakość zdjęć pantomograficznych i tomograficznych ma obecność metalowych obiektów w obszarze badania. Dlatego też przed badaniem należy zdjąć wszelką biżuterię i możliwie usunąć wszystkie metalowe przedmioty znajdujące się w obszarze badania (np. protezy).

Wszelkie pozostawione w obszarze badania metalowe przedmioty mogą powodować zniekształcenia wykonanych obrazów.


Kontakt z nami

Kontakt z nami
Adres
ul. Kard.S.Wyszyńskiego 146b
50-307 Wrocław
Polska
Telefon
tel. 71 321 60 07
fax. 71 321 60 08

Dojazd komunikacją miejską

Autobusy
Autobusy: A, N, 128
Tramwaje
Tramwaje: 6, 11, 23

Znajdz nas na mapie