Tomografia


Tomografia 3D Wrocław foto

Tomograf Wrocław - Tomografia zatok i zębów Wrocław

Tomografia komputerowa 3D wiązki stożkowej CBCT

Tomografia zatok i tomografia zębów to nasza główna specjalność we Wrocławiu. Posiadamy profesjonalny tomograf który zapewnia precyzyjnie wykonanie zdjęć panoramicznych najwyższej klasy. Zapraszamy do diagnostyki w naszej pracowni.

Tomografia to najdokładniejsza metoda bezinwazyjnego diagnozowania. Pozwala na stworzenie rzeczywistego trójwymiarowego obrazu tkanek wewnętrznych badanego obszaru.

Obraz tomograficzny umożliwia lekarzowi postawienie wczesnej trafnej diagnozy i odpowiednie przygotowanie planu leczenia.

Tomograf Hyperion X9 zainstalowany w pracowni PANORAMED wyposażony jest w:

 • sensor obrazowania 3D wielkości 13 x 13 cm, 
 • moduł szybkiego skanowania QuickScan.

Umożliwiają one uzyskanie odpowiednio dużego obrazu 3D i ograniczenie dawki naświetlania pacjenta promieniowaniem RTG do minimum. Całkowity czas ekspozycji w trakcie wykonywania tomografii to 3,6 s.

W pracowni PANORAMED wykonujemy badanie tomograficzne:

 • żuchwy i/lub szczęki (na jednym zdjęciu podczas jednokrotnego skanowania),
 • zatok szczękowych,
 • stawów skroniowo-żuchwowych,
 • wybranego obszaru czaszki.

Obszary badania tomograficznego

tomografia 3d zębów Wrocław11 cm x 8 cm
tomografia komputerowa 3D Wrocław11 cm x 5 cm dolne
tomografia komputerowa 3D wiązki stożkowej CBCT11 cm x 5 cm górne
zdjęcie tomograficzne zębów Wrocław5 cm x 5 cm

Wykonane w naszej pracowni zdjęcia tomograficzne CBCT  są przydatne (często niezbędne) przy leczeniu laryngologicznym i stomatologicznym - szczególnie w takich dziedzinach, jak:

 • implantologia,
 • chirurgia szczękowa,
 • protetyka dentystyczna,
 • endodoncja,
 • ortodoncja,
 • periodontologia,
 • diagnostyka funkcjonowania i zabiegowa przy dysfunkcji stawów szczękowych.

Tomograf Hyperion X9, dzięki zastosowanej technologii, dostarcza ogromną ilość informacji diagnostycznych. Pozwala:

 • precyzyjnie obrazować wewnętrzną anatomię,
 • rozważyć potencjalne ryzyko,
 • precyzyjnie przeanalizować przebieg struktur, takich jak nerwy, naczynia krwionośne, korzenia zębów, położenie zatok obocznych nosa i in., których umiejscowienie jest odmienne u każdego pacjenta.

Przykłady zastosowań

Chirurgia

Zdarzają się osoby, u których zatrzymany ząb znajduje się poza płaszczyzną obrazowania przez pantomograf. Z badania tomograficznego uzyskujemy dodatkowo zdjęcie boczne czaszki w skali 1:1, które można użyć do wykonania pomiarów cefalometrycznych.

Endodoncja

Badanie tomograficzne pozwala na rekonstrukcję w trójwymiarze, dzięki czemu wyniki leczenia kanałowego można obejrzeć z dowolnej strony.

Implantologia

Tomografia zapewnia możliwość dokładnego zmierzenia wyrostka zębowego, jak również dobranie odpowiedniego implantu zębowego z biblioteki wszczepów oraz jego wirtualne wszczepienie.


Kontakt z nami

Kontakt z nami
Adres
ul. Kard.S.Wyszyńskiego 146b
50-307 Wrocław
Polska
Telefon
tel. 71 321 60 07
fax. 71 321 60 08

Dojazd komunikacją miejską

Autobusy
Autobusy: A, N, 128
Tramwaje
Tramwaje: 6, 11, 23

Znajdz nas na mapie